Članovi Skupštine:

Nedžad Topal predsjednik Skupštine HSBIH  – nedzad.topal@hsbih.ba
Amel Ćapin –
Emir Ferizović –
dr. Dino Mujkić –
Ahmed Smajlović
Minel Bakal
Dino Čordalija
Haris Muhić
Mirza Sabljica
dr. Boris Nikulin
Džemo  Bisić
Davorin Brđanović
Aleksandar Knežević
Senad Zaimović
Damir Žuga

Upravni odbor:

Senad Zaimović – predsjednik senad.zaimovic@hsbih.ba
Dino Mujkić – podpredsjednik dino.mujkic@hsbih.ba
Dijana Tokić – član dijana.tokic@hsbih.ba
Damir Dervišefendić – član damir.dervisefendic@hsbih.ba
Minel Bakal – član minel.bakal@hsbih.ba

Nadzorni odbor

Davorin Brđanović -predsjednik davorin.brdjanovic@hsbih.ba
Minel Bakal – član
Mirza Sabljica – član

Delegat HSBIH u Olimpijskom komitetu BiH
Dino Mujkić

Delegati HSBIH u IIHF
Damir Dervišefendić
Minel Bakal

Isključeni iz HSBIH na osnovu 15. člana Statuta
Adnan Mrkva -isključen iz HSBIH na osnovu Odluke 010717
Nermin Alić – isključen iz HSBIH na osnovu Odluke 010717
Mirzet Hodžić – isključen iz HSBIH na osnovu Odluke 010717
Anthony London – isključen iz HSBIH na osnovu Odluke 010717
Kevin Auerbach – isključen iz HSBIH na osnovu Odluke 010717