Omar – diplomski (otvorite rad u .PPT)

Omar Halilović bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine u hokeju na ledu odabrao je “Osnovne tehnike u hokeju na ledu” kao temu svog dplomskog rada. Ovaj hvale vrijedan projekat će omogućiti svima koji žele, a pogotivo najmlađi hokejaši, upoznaju sa osnovnim tehnikama i terminologijom hokeja na ledu. Ovaj diplomski rad može koristiti i trenerima hokeja na ledu.

Predmet rada
Predmet ovog rada je uloga tehnike u hokeju na ledu i njen značaj za stvaralačko i efikasno rješavanje svih situacija u toku igre te uloga pojedinih antropoloških karakteristika koje imaju značajan uticaj na efikasnost izvođenja tehnike u hokeju na ledu.
Problem rada
Problem ovog rada predstavlja utvrđivanje osnovnih elemenata tehnike hokeja na ledu koji predstavljaju vrlo značajan segment za uspješno izvršavanje složenih zadataka u hokejaškoj igri.

HSBIH zahvaljuje Fakulteu za tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu što je prihvatio temu Omara Halilovića. Hvala i Omaru što je skrenu pažnju na hokejaški sport u Bosni i Hercegovini.